Vi bistår i alle typer tvister

Skillsmisse

Et samlivsbrudd er tøft for alle parter. Få hjelp så bruddet blir så smidig som mulig.

Barnefordeling

Barn under 18 må tas vare på i en skilsmisse. Men det er ikke alltid foresatte blir enige om fordelingen av barna. Ta kontakt for bistand.

Barnevern

Barnevernet skal verne om barnas beste. Men barnevernet er en profesjonell aktør som ofte kan virke komplisert for pårørende. Vi bistår deg gjerne i møtet med barnevernet.

Arv

Arv er opphav til alt for mye unødvendig krangling. Vi bistår med arveoppgjøret og hjelper gjerne til med å planlegge arv.

Arbeidsrett

Arbeidslivet kan by på konflikt. Da er det lurt å kontakte en advokat for å navigere trygt igjennom reglene. Ingen tjener på en arbeidskonflikt.

Boligrett

Enten du eier, leier, kjøper eller selger, kan det oppstå tvister.

Forbrukerjus

Vi tilbyr juridisk bistand til forbrukere og næringsdrivende, og har bred erfaring på alle typer forbrukersaker. Det er ikke alltid lett å stå opp mot de profesjonelle i nærirngslivet – la oss hjelpe deg å finne løsning.

Samboeravtale

Mange lever et samboerliv uten å være gift. For å unngå konflikter i forbindelse med et eventuelt økonomisk oppgjør ved opphør av ugift samliv (samlivsbrudd) anbefaler derfor vi at man utarbeider en samboeravtale, også kalt samboerkontrakt.

Avtale- og kontraktsrett

Vi bistår gjerne til gjennomgang eller utarbeidelse av avtaler og kontrakter.

Kontakt oss om din sak