Vi finner løsningene

Rettferdighet . Trygghet . Tillit . Forutsigbarhet
kontakt for tilbud

Vi jobber for å finne de beste løsningene for våre klienter. Å bruke oss skal være forutsigbart, tillitsbyggende og løsningsorienter.

Få gratis vurdering av din sak

Alle juridiske saker lever sitt eget liv – noen saker er kompliserte, mens andre saker kan være relativt enkle. Uansett er det lurt å være tidlig ute, og aller helst i forkant. Vi gir deg gjerne en vurdering av saksforholdet ditt for å finne ut av veien videre.

Våre klienter kommer først

Advokatfirmaet Hammargren holder til i advokatfelleskapet til Lexit Advokatfelleskap i Asker. Vi bistår klienter prrimært i Bærum, Asker, Oslo og resten av Østlandet, men kan også ta jobber utenfor dette området. 

Blir du klient hos oss kan du forvente forutsigbarhet, ærlige råd og faglig oppdatert advokat med lang erfaring. Som klient skal du føle deg trygg på at du blir godt ivaretatt, og at saken din følges opp tett. Vi har som mål å sørge for rettferdighet til så lave kostnader som mulig.

Vi bistår i alle typer tvister

Skillsmisse

Et samlivsbrudd er tøft for alle parter. Få hjelp så bruddet blir så smidig som mulig.

Barnefordeling

Barn under 18 må tas vare på i en skilsmisse. Men det er ikke alltid foresatte blir enige om fordelingen av barna. Ta kontakt for bistand.

Barnevern

Barnevernet skal verne om barnas beste. Men barnevernet er en profesjonell aktør som ofte kan virke komplisert for pårørende. Vi bistår deg gjerne i møtet med barnevernet.

Arv

Arv er opphav til alt for mye unødvendig krangling. Vi bistår med arveoppgjøret og hjelper gjerne til med å planlegge arv.

Arbeidsrett

Arbeidslivet kan by på konflikt. Da er det lurt å kontakte en advokat for å navigere trygt igjennom reglene. Ingen tjener på en arbeidskonflikt.

Boligrett

Enten du eier, leier, kjøper eller selger, kan det oppstå tvister.

Kontakt oss om din sak

La oss finne løsninger